2,9 милиарда лева за земеделците идват от ЕС през 2019 г.

2,9 милиарда лева за земеделците идват от ЕС през 2019 г.

Съгласно проекто-бюджетът за 2019 г. на Министерството на финансите, през следващата година от ЕС са предвидени 2,9 млрд. лв. за подпомагане на българското земеделие.

По схемата за единно плащане на площ се предвижда да бъдат усвоени 1,5 млрд. лв. под формата на директни плащания на земеделски стопани.

Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки е в размер на 135,4 млн. лв., от които 79,8 млн. лв. са средства от ЕС и 55,6 млн. лв. идват от национално съфинансиране. Мерките за пазарна подкрепа имат за цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко, както и пазарна подкрепа за лозаро-винарския сектор, пчеларство, плодове и зеленчуци и други.

По линия на втория стълб на ОСП ще се изплащат средства за развитие на селските райони в размер на 1,26 млрд. лв., от които 1 млрд. лв. са от ЕС и 230,6 млн. лв. – от национално съфинансиране и авансови плащания.

По бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2019–2021 г. са предвидени общо средства в размер на 300,4 млн. лв. годишно за изплащане на държавни помощи, преходна национална помощ за тютюн, преходна национална помощ за животни, схеми за извънредна помощ на земеделски стопани по селскостопански пазарни механизми, средства за ДДС пазарни мерки и национални доплащания за предходни кампании.

Източник Фермер.БГ

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: