Сравнение между новите и по-старите малогабаритни трактори

Сравнение между новите и по-старите малогабаритни трактори

Като компания с дългогодишен опит в търговията с японска малогабаритна земеделска техника, Джей Трейдинг коментира пред АгроБио Tехника разликите между старите и нови модели трактори. Според тях, годините на производство на най-масовите модели употребявани японски трактори на нашия пазар, варират от 1980 до 2005г. Идентично с еволюцията при автомобилостроенето, в началото на XXIв., селскостопанските машини също претърпяват голям технологичен скок. Бързо навлизат компютърни блокове, електрически компоненти заменят остарелите лостове и жила, а електронни системи и датчици следят цялостното поведение на трактора.
По-старите модели са освободени от всякакъв вид електроника, най-често нямат примамлив външен вид, но от друга страна се славят със своята надеждност, лесна и евтина поддръжка. Отсъства удобството и комфортът на модерните машини, но в голяма част отсъства и опасността от сериозни технически повреди при правилна експлоатация.
Новата техника се слави с примамлива за човешкото око визия, комфорт и много иновации, улесняващи оператора. Обърнато е голямо внимание на сигурността и са сведени до минимум вариантите за евентуални травми и наранявания по време на работа. Минусът тук е в по-големите разходи за поддръжка, по-скъпите ремонти, поради по-сложната изработка и повечето налични части и компоненти, както и високо проблемната електроника при някои модели, създаваща много главоболия на клиента. Всеки човек, който планира да закупи употребявана японска земеделска техника има абсолютното право на избор между голям набор от предлагани модели, но ще му бъде от голяма полза, ако предварително се запознае в детайли със силните и слаби страни на избраната от него техника.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: