Какво да очакваме на пазара на малогабаритна техника у нас през 2020 година

Какво да очакваме на пазара на малогабаритна техника у нас през 2020 година


В началото на всяка година компаниите изготвят своите анализи за състоянието на пазара и предварителни предвиждания за очаквания резултат от своята дейност за предстоящите 12 месеца. "В селскостопанския сектор и по-конкретно на пазара на малогабаритна земеделска техника последните две години бяха успешни за по-голяма част от търговците", споделя Ивайло Джагаров, мениджър във фирма ДЖЕЙ ТРЕЙДИНГ ЕООД. "Наблюдаваше се задържане около обичайните стойности на реализирани продажби, като през 2019г. имаше драстично повишение в покупките на земеделска техника, с помощта на стокови кредити от банки и други финансови институции. Това, от своя страна, не поражда притеснения, тъй като лихвите по заемите за техника са ниски и клиентите предпочитат удобството от разсроченото плащане."

"Новата година се очаква да бъде успешна на пазара на малогабаритна техника в България, като се предполага най-малко запазване на стойностите от предходната 2019 година" споделя очакванията си г-н Джагаров. "Прогнозите дават дори и сигнали за минимален ръст в обема на сделките. Повишение в равнищата на цените не се очаква, тъй като конкуренцията между търговците е много голяма. Факт е, че нашата страна е малка, а фирмите, предлагащи агро-техника, са много на брой. Това от своя страна създава необходимостта от подобряване на качеството на предлаганата техника, по-адекватно и бързо сервизно обслужване, по-високи разходи за реклама, както и бонуси и промоции за клиентите. Като добавим и, че 2020 е високосна, шансовете за по-успешна година спрямо предходната се увеличават, тъй като бизнесът разполага с един работен ден повече".

Фирма ДЖЕЙ ТРЕЙДИНГ е директен вносител на малогабаритна техника - японски трактори, дизелови мотокултиватори, бензинови мотофрези, прикачен инвентар, както и резервни части за тях.

Материалът е специално подготвен за сп. АгроБио Техника!

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: