В началото на октомври стартира кампанията по пререгистриране на земеделските стопани

В началото на октомври стартира кампанията по пререгистриране на земеделските стопани

С настъпването на м. октомври започна и кампанията по пререгистриране на земеделските стопани за настоящата и следващата 2018 г.

Регистрирането на нови земеделски стопани се осъществява през цялата стопанска година, като за целта те или техни упълномощени представители трябва да предоставят актуална информация за тяхната дейност. Това се случва с помощта на анкетни формуляри и карта. Документите трябва да бъдат заверени в Общинска служба земеделие (ОСЗ) и след това се представят в Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ).

Земеделски стопани, които участват в Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 също е необходимо да направят своята пререгистрация за 2017-2018 г. след нейното започване през м. октомври 2017 г. 

1Коментари

    • Avatar
      Dec 29, 2022

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: